Biết ơn một cuộc tình

Anh thương mến! Hôm nay em viết những dòng này với tất cả những tình cảm biết ơn em dành cho anh. Em đang học cách biết ơn cuộc sống mỗi ngày vì chính lòng biết ơn sẽ khiến chúng ta nhẹ nhàng và hạnh phúc. Kết thúc chuyện tình cảm với anh. Em đã […]

Read More Biết ơn một cuộc tình