Love me like you do

Muốn lấy bài hát này làm tựa đề vì đang thích bài này quá… Tối 23 và sáng 24 Tết. Mình muốn kể một câu chuyện vui vui thôi. Mình đang cà chắc là sẽ bước vào một giai đoạn nào đó. Với con người này. Bằng một cách nào đó, mình sẽ khiến mối […]

Read More Love me like you do

CỦA TUỔI ĐÔI MƯƠI

Xin cảm ơn thầy Huỳnh Dũng Nhân đã cho tôi có dịp được viết, kể lể và tự thuật đôi điều về quãng đời tươi trẻ tròn trĩnh 20. “Của tuổi đôi mươi” là bài viết với chủ đề “Tôi trong mắt tôi” trong môn học Phóng sự – Điều tra. Nó đang trong một […]

Read More CỦA TUỔI ĐÔI MƯƠI

Thương nhau để đó… chơi

“Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy…” Nó và bạn quen nhau từ những năm cấp hai trong một lớp học thêm. Cái thời những nãm đầu 2005 nhà nó chưa có wifi và chi kết nối mạng bằng đường điện thoại cùi bắp. Ở độ tuổi dậy thì mới lớn lúc đó, nó […]

Read More Thương nhau để đó… chơi